Som en del av Carismars löpande säkerhetsarbete sker nu all kommunikation med Ert admin genom en säker krypterad koppling via https istället för http. Login sker nu via domänen ”carismar.io” istället för ”carismar.com”

Klicka nedan för att gå vidare via en krypterad säker koppling till Ert admin.

Gå till admin